Boleslav Křišťál 53 let

♟

KRISTOVEC, následovník Jehošuy Krista, Syna našeho Boha a Otce, Živého Stvořitele všeho a všech, který nemá počátek ani konec, je věčný a Působí, aby se stalo (JeHoVa-h ↔ JHVH ↔ יהוה‬)

DŮLEŽITÁ zpráva pro VŠECHNY, co SE STALO a JEŠTĚ SE MÁ STÁT!

Od září 2015 žijeme v Čase Konce,
v polovině ledna 2022 vyvrcholilo 2300 dní večerů a jiter,
a HLAVNĚ BYLA POSVĚCENA Svatá svatých v nebesích - Daniel 8:14

Nadále pokračuje Velké Soužení, které započalo na podzim 2020 - více v příspěvku z pátku 04.03.2022:
https://1url.cz/9rYvD

Dále více v publikaci DANIEL - TAJEMSTVÍ UKONČENA, PEČETĚ ROZLOMENY
vydaná 23.12.2019 → "webová adresa" a "osobní stránka"
ke stažení v PDF všem ZDARMA (odkazy uvnitř web publikace)

Časem byla DOPLNĚNA O DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE; naposledy počátkem ČERVNA 2022

NEUSTÁLE VYDÁVÁNY AKTUÁLNÍ INFORMACE na webu SVĚT OČIMA PÍSMA:
https://1url.cz/EKAGe

!!! Již zbývá velmi málo času, než bude zcela dovršeno celé období Času Konce, protože na JAŘE 2023 začal pro všechny lidi ROK DOBRÉ VŮLE od JEHOVY známý z Písma jako JUBILEUM!!! Více informací v rozboru Písně písní, která byla zapečetěna pro závěr Velkého Soužení v tomto Čase Konce s ohledem na povzbuzení nevěsty ženicha a jejich přátel:
WordPress: https://1url.cz/7u2c4
WebNode: https://1url.cz/5rmv4

Před námi je vyhlášení Míru a bezpečí, ale ještě předtím dojde k velké 'akci' krále Severu, díky které celé divoké zvíře zrudne obrazně i doslova. Právě se to nyní začíná dovršovat.

A nakonec "bude vržen kámen, který není vytesán rukama"!

Svaté Slovo, Písmo - Bible; k dispozici:
https://obohu.cz/bible/
* naučte se používat skript jména Stvořitele a Jeho Syna (dole pod textem)
* výběr z českých a mnoha jiných překladů

06:23 neděle, 17. září 2023

ODKAZY KE STAŽENÍ:
https://1url.cz/iK9E3 <<< UložTo
https://1url.cz/Nr7dX <<< Google Disk